Det handler om en formalitet. Til tross for strenge tidsfrister har Bergen Cablecar Ulriksbanen AS unnlatt å melde fra om ny revisor. Fredag var myndighetenes tålmodighet slutt. Bergen Tingrett begjærte selskapet tvangsoppløst. Bostyrer er advokat Odd Ihle.

Det kunne ikke kommet på et mer ubeleilig tidspunkt. For tidligere daglig leder Torbjørn Sirseths sønn, Christian Foss (se egen sak) står i avsluttende forhandlinger med kommunen. Han ønsker å forlenge festeavtalen med kommunen med nye 35 år.

Bostyreren har tatt beslag i alle selskapets midler. Han avgjør om selskapet skal kunne drive i de lukrative sommermånedene.

– Jeg forutsetter at de som vil drive er i stand til å skaffe penger til den løpende driften, sier Ihle.

Ulriksbanens ledelse håper tingrettens kjennelse kan omgjøres av lagretten. Inntil den avgjøreslen er klar, går bostyrer ikke inn i boet.

– Min oppgave er å sikre boets midler, sier Ihle.

Dersom tingrettens kjennelse blir stående vil selskapet kreve boet tilbake, men det tar tid, for alle kreditorene skal akseptere dette. Og de har i praksis frist til langt inn i juni måned før de svarer. Revisor er for øvrig på plass fra i dag av.

Foss sier til Bergens Tidende at han garanterer for at alle kreditorer skal få oppgjør.