— Jeg husker jeg tenkte at dersom barnet dør, da vil jeg slutte som doktor - og dø jeg også, sier den profilerte overlegen.

Etter den rystende opplevelsen fortalte han det ikke til noen.

— Men jeg har valgt å snakke om det senere, fordi det er viktig å drøfte slike ting. Vi må erkjenne at feil kan skje.

Ooops - det var feil hofte

For tiden pågår politietterforskning etter at en ung kvinne døde på Haukeland universitetssykehus i november i fjor. Kvinnen skulle opereres for en sykdom i halsen, og fikk ved en feil en kanyle ned i luftrøret.

I Bergens Tidende i forrige uke rettet helsedirektør Lars Hanssen i Statens Helsetilsyn kritikk mot norske sykehus for å holde tett om meldepliktige, alvorlige uhell og nestenuhell. Han mener den mangelfulle rapporteringen bremser mulighetene til å lære av feil. Overlege Stein Husebø ved Bergen Røde Kors Sykehjem arrangerte i 2000 en konferanse om feilbehandling i helsevesenet.

— Jeg kjenner knapt leger som ikke har begått en alvorlig feil. I min karriere har jeg sett leger operere feil hofte på pasienten, og siden late som ingenting. Jeg kjenner leger som har tatt livet av seg etter uhell.

Husebø legger til at det er mange år siden de aktuelle hendelsene, og at de ikke skriver seg fra Haukeland, hvor han i mange år var avdelingsoverlege.

400 avvik på intensiven

— Tidligere var det ingen kultur for åpenhet. Det er bedre nå, men fortsatt er det en lang vei å gå. Det er viktig at den enkelte avdelingsleder og sykehusledelse lager en kultur hvor feil ikke dekkes til, sier Husebø.

Viseadministrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland, har forståelse for kritikken fra Helsetilsynet, og tror mange norske sykehus frykter for at feil og uhell gir negativ eksponering.

— Det er selvsagt en faktor. Da må vi vektlegge at dette handler om å bedre kvaliteten, og ikke henge ut institusjoner og ansatte, mener han.

Han sier at noen avdelinger på Haukeland er flinke til å fortelle om feil, andre rapporterer for få hendelser. Sykehuslederen tror ikke mangelfull rapportering skyldes uvilje, men ulike oppfatninger.

Årlig melder intensivavdelingen ved Haukeland 15-20 alvorlige hendelser til Helsetilsynet, i tilfeller hvor feilen fikk følger for pasienten. 300-400 mindre alvorlige hendelser og avvik fra prosedyrer blir gjennomgått internt. Seksjonsoverlege Hans Flaatten sier åpenheten har vært satsingsområde siden 1995.

— Slik lærer vi best mulig, og skaper en kultur hvor det er lov å begå feil uten å miste jobb eller posisjon, sier Flaatten.

- MER ÅPENHET: - Mer åpenhet øker folks forståelse for at det kan skje feil i helsevesenet, akkurat som på bilverkstedet. Sykehusansatte som forteller om feil bør belønnes, ikke få kjeft, sier overlege Stein Husebø.<br/> ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN