Også hunden til hundefører og politibetjent Remi Åsheim fra Oslo politidistrikt markerte for liklukt i kottet i Faresgrillen.

Påtalemyndigheten mener Hosein kvalte sin kone i grillen lørdag 13.januar før han dumpet henne i Skienselva. Gry Hosein ble meldt savnet 14. januar og ble funnet død 6. mars.

Markeringskrav

I likhet med politibetjent Jon Karlsen fra Bærum politistasjon, viste Åsheim tirsdag videoopptak fra søket i Faresgrillen samt bilen til Hosein for retten. I motsetning til hunden til Karlsen, markerte ikke hunden til Åsheim i bilen til tiltalte. I Faresgrillen derimot, markerte også Åsheims hund kraftig i kottet, eller vaskerommet som det også er kalt.

Forsvarernes sakkyndige ekspert, major og leder av Forsvarets hundeskole Kristian Haarberg, stilte spørsmål om hvordan Åsheims hund markerer og hvilke krav som er stilt til Åsheims hund på hvor lenge den skal markere før den søker videre. Haarberg hadde innvendinger mot at hunden til Åsheim etter hans mening hadde krafset flere ganger på flere steder uten at Åsheim oppfattet det som markering.

Kritisk

Åsheim mente hunden hans markerer ved å krafse med labbene og haleføring — hele oppførselen og at det ikke er bestemte regler for hvor lenge den markerer før den går videre.

— I vaskerommet var det kanskje det man kan kalle en vag markering først. Det hender hunden krafser hvis den får en vag markering for å virvle opp mer informasjon og så blir den mer intens, søker videre og markerer hardere, forklarte Åsheim.

Haarberg stilte seg også tvilende til hvorvidt en hund kunne virvle opp «mer lukt» ved å krafse, men rettens administrator Jahn Mydland ba som tidligere tirsdag igjen Haarberg om å stille spørsmål, ikke komme med meningsytringer.

Saken mot Hosein pågår på andre uken i Skien og Porsgrunn tingrett.

(NTB)

I RETTEN: Gamal Hosein.
FOTO: SCANPIX