— Særleg dersom den eine forelderen berre forsvinn, eller blir fråverande etter samlivsbrot, seier professor Vincent J. Felitti til BT.

— Risikoen er faktisk langt mindre dersom denne forelderen er død, ikkje berre fråverande. Dette taklar barnet ofte betre, til dømes ved å produsere sine eigne mytar: «Far ville tatt vare på meg, dersom det ikkje var for at han er død».