To av regjeringens tungvekter var sendt til Folkets Hus i morgentimene for å selge inn krisepakken til LO-organiserte samlet til frokost med Arbeiderpartiets fremste tillitsfolk.

Næringsminister Sylvia Brustad og Arbeids— og inkluderingsminister Dag Terje Andersen kom til sine egne, dette var en forsamling som tok vel imot pakken. Så var da mange av tiltakene utformet i tett kontakt med fagbevegelsen, vedgikk begge de to statsrådene.

Både den omfattende sysselsettings-pakken på drøye 16 milliarder, og skattepakken på gode tre milliarder, var i tråd med det LO hadde ønsket seg. At skattelettelsen ikke ble gitt til private, men bare til utsatte bedrifter, ble godt mottatt.

Til stede i salen var folk fra alle grupper som organiseres i LO, og i pakken var der jo litt til de fleste.

Som bakteppe for frokostmøtet var ikke bare krisen, også valget i høst ble kommentert. For skal de rød-grønne ville gjenvinne sitt flertall, er det helt avheng-ig av støtte fra LO.

De umiddelbare reaksjonene fra det hold var i så fall positive for regjeringen.

– Dette valget skal vi vinne sammen i høst, sa LOs nestleder Geir Mosti. Som ikke fant noe negativt å si om krisepakken fra regjeringen.