— Dette er en seier for fornuften, sier Rolf J. Ledal, områdetillitsvalgt på Vestlandet for Befalets Fellesorganisasjon.

Bondevik-regjeringen fjernet stillingsvernet med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2005. Offisersorganisasjonene truet med rettssak fordi de mente avgjørelsen var i strid med grunnloven. Nå er rettssaken stilt i bero, og blir bare aktuell dersom Stortinget går imot regjeringens lovforslag.

— Da stillingsvernet forsvant, kunne det for eksempel bety at alle offiserer i MTB-våpenet ville miste jobbene sine dersom våpengrenen ble lagt ned. Nå har de krav på å beholde jobben i Forsvaret dersom en slik problemstilling skulle bli aktuell, sier Rolf J. Ledal.

Forsvarsorganisasjonene roser forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og regjeringen for lovforslaget.

— Gjeninnføringen av oppsigelsesvernet er en klok og modig beslutning, sier Didrik Coucheron, leder i Befalets Fellesorganisasjon sentralt, og Peter A. Moe, leder i Norges Offisersforbund.