Undersøkelsen er ifølge Aftenposten den største som noen gang er gjennomført av behandling av prostatakreft.

— Det gir berettiget håp for en stor gruppe pasienter, sier overlege dr. med. Per Lundmo ved urologisk seksjon på Regionsykehuset i Trondheim til Aftenposten. Han er koordinator for de 23 norske sentrene som er med i undersøkelsen. Lundmo understreker at det er snakk om foreløpige resultater, og at de derfor må tolkes med forsiktighet.

I dag dør rundt 1100 menn årlig av prostatakreft i Norge.

(NTB)