De to selskapene presenterte i går overfor Bergens Tidende de nye elementene for økt sikkerhet rundt tankbåttrafikken til og fra terminalen.

Mannskap og fartøyene til Haugesundsrederiet Østensjø Rederi AS er engasjert med eskortering av tankskipene mellom åpent hav og terminalen, buksering av tankskipene til og fra terminalkaiene, og er utstyrt og trent for å delta i oljevernaksjoner og brannbekjempelse og andre oppdrag for terminalen.

De tre havgående taubåtene Østensjø har stasjonert ved terminalen er «Ajax», «Velux» og «Andax». «Ajax» er den største eskortebåten på denne siden av Atlanteren.

Oljelenser om bord

— Taubåtene har god stabilitet, høy trekkraft og store krefter til styring, god manøveregenskaper, forteller administrerende direktør i Østensjø Rederi AS, Johan Rokstad, til BT.

— Oljevernutstyret med lenser og skimmere (oppsamlingsutstyr) er permanent installert om bord i eskortetaubåtene. Utstyret - det meste moderne på markedet - har stor kapasitet for oppsamling av olje. Fartøyene har også vann/skumkananoner for slokking av brann. Mannskapene om bord i disse fartøyene er høyt kvalifisert, erfarne og lokalkjente. Taubåtene og utvalgte mannskaper inngår i terminalens brannberedskap, sier Rokstad.

Bygger på erfaringer

  • Vi gjorde viktige erfaringer i forbindelse med at «Ajax» deltok i redningen av den italienske gasstankeren «Marte» som fikk motorstans og holdt på å drive inn i skjærene utenfor Fedje i september i fjor. Taubåtene må være klare for umiddelbar assistanse, det trengs kvalifisert og drillet mannskap med kjennskap til farvannet. Dessuten må taubåtene være utstyrt for havslep. Alle disse forutsetningene er oppfylt når det gjelder taubåtene som betjener Sture-terminalen, sier Rokstad.

— Oppgraderingen av slepebåttjenesten basert på erfaringer fra havarier og nestenhavarier de senere årene er et samarbeid mellom Hydro og Østensjø. Tjenesten er nå helt i toppklasse, forteller terminalsjef Gunnar Gundersen.

Krav om dobbelt bunn

— Rederiets filosofi - som Hydro deler - er at båtene er bedre rustet til å yte optimal assistanse ved oljelekkasje når alt oljevernutstyret er permanent om bord. De to samarbeidspartnerne har inngått avtale med et firma i Trondheim om å ta i bruk en simulator for å trene på eskorte av tankskipene. Dette utstyret er klart til bruk fra sommeren av. Planen er å samtrene med Kystverkets loser. Taubåtmannskapene skal trene på eskorte og losene trene tankbåtbro-simulator. Derved kan de trene på å takle vanskelige situasjoner uten risiko for mannskap og fartøyer, sier Gundersen.

— Hydro og Statoil innfører nå krav om at alle skip som skal anløpe Sture-eller Mongstad-terminalen skal ha dobbelt skrog. Kravet gjelder fra 1. april neste år. Alle skip som skal anløpe terminalene skal være inspisert og forhåndsgodkjent i en felles database for Statoil, Conoco Phillips, Norsk Hydro og Preem, forteller Gundersen.

JAN M. LILLEBØ