Det er klart etter at prisdrøftingene mellom Fiskerinæringens Landsforening og Norges Råfisklag ble avsluttet i Tromsø torsdag.

Fra 8. januar er minsteprisen for torsk over 2,5 kilo økt med 1 krone til 20 kroner kiloen. Minsteprisen for torsk mellom 1 og 2,5 kilo på kr 15,60 videreføres, mens minsteprisen for småtorsken under kiloen økes med 20 øre til kr. 10,60.

For alle klasser av hyse øker minsteprisen med 90 øre kiloet. Fiskerne får også litt bedre betalt for blåkveita. Partene klarte ikke å forhandle seg fram til en ny minstepris for sei. Råfisklaget fastsatte derfor minsteprisene med en nedgang på 20 øre kiloen for seien.NTB