TOR KRISTIANSEN

— Satsingen har vært riktig. Kommunen når lenger ved samarbeid med foreldrene, mener NINA BØHNSDALEN, første lønnede sekretariatsleder for Kommunalt foreldreutvalg, KFU, i Stavanger. Hun anbefaler Bergen snarest å følge etter.

Alle landets klasser i grunnskolen har valgt foreldre som klassekontakt for å sikre et godt samarbeid med lærerne om miljøet i klassene. Klassekontaktene danner sammen Foreldrerådets Arbeidsutvalg, FAU, ved skolene. I 180 av landets kommuner har FAU-lederne dannet Kommunalt Foreldreutvalg, KFU. I Stavanger er de 43 grunnskolene fordelt på syv bydeler. Her har FAU-lederne dannet egne utvalg i bydelene som igjen velger representanter til KFU. Bergen har valgt foreldreleder i bydelene, men har intet felles Kommunalt Foreldreutvalg.

Foreldre blir hørt

— De viktigste beslutningene tas på kommuneplan. Det er der foreldrene må komme til orde for å bli hørt, påpeker Nina Bøhnsdalen. Stavanger hadde planer om å kutte bevilgningene til skolene. Etter at Kommunalt Foreldreutvalg hadde sett på saken og gitt politikerne innsikt i konsekvensene, valgte de i stedet å bevilge langt mer til skolene i Stavanger. Foreldrene har både tale- og forslagsrett i Kommunalstyret for oppvekst der alle saker som angår barn og unge behandles.

— Kommunen slipper store foreldreaksjoner og vi foreldre når lenger. Sammen finner vi konstruktive løsninger, sier Nina Bøhnsdalen.

Siden 1. juni 2003 har hun vært sekretariatsleder for Kommunalt foreldreutvalg i Stavanger i 70 prosent stilling. Kommunen har bevilget 300.000 kroner til lønn og kontorhold og også skaffet et sentralt kontor. Foreldrene ber nå om litt mer penger slikt at det er mulig å lønne en person til i 30 prosent stilling.

God oversikt

— Ved jevnlig kontakt med byens 43 skoler får jeg god oversikt over hva som skjer ved skolene, opplyser Nina Bøhnsdalen. Hun legger vekt på å både gi formell og medmenneskelig hjelp til foreldre.

Kommunalt Foreldreutvalg i Stavanger har lagt vekt på å skolere alle nye klassekontakter som velges hvert år. Det sikrer at foreldrene kommer raskere og bedre i gang med sitt arbeid ved skolene. Foreldrelederne har dessuten dannet nettverk i skolene. Er det vansker med å skaffe plass til alle barn på nærmeste skole, kan foreldre sammen finne løsninger god tid før skolestart. Foreldrene har dessuten tatt opp mange saker som gjelder arbeidsmiljøloven for elever.

— Ved tett samarbeid synliggjør vi åpenhet og skaper trygghet i forholdet mellom skolen og foreldrene og mellom kommunen og foreldrene, påpeker Nina Bøhnsdalen. Hun er sterkt bekymret for svekket samarbeid mellom skolen og foreldrene om forslagene i den nye stortingsmeldingen «Kultur for læring» får gjennomslag.

FORELDRELEDER: Tett samarbeid skaper trygghet i forholdet mellom foreldre og skolen, mener Nina Bøhnsdalen.<p/>FOTO: BJØRN ERIK LARSEN