Lærerne kan ta mye av æren for at mobbingen i grunnskolen er redusert de siste årene, at konsentrasjonen om skolearbeidet har økt og at disiplinproblemene er blitt mindre.

Slik konkluderer en forskningsrapport fra Universitetet i Stavanger (UiS), som ble offentliggjort i går.

Det negative snudd

— Fokuset på mobbing, kompetanseheving og fremheving av hvor viktig det er med tydelige og støttende lærere, har hatt god effekt, mener professor Erling Roland, leder for Senter for atferdsforskning.

Flere hundre skoler bruker mobbeprogrammer, og Roland som selv er ansvarlig for ett av disse, mener de har virket positivt inn.

— Men det viktigste er at skolene tar atferdsproblemene på alvor, sier Roland.

UiS har gjort landsdekkende undersøkelser i grunnskolen i 1995, 1998, 2001 og 2004. En ungdomsskole og to barneskoler ble trukket ut fra hver kommune, i de store byene deltok flere. Til sammen har flere tusen elever svart på de anonyme spørreskjemaene.

Blir kanskje flinkere

— Det mest interessante er at en negativ utvikling på 90-tallet er snudd. Fra 2001 til 2004 er disiplinproblemene blitt merkbart mindre. Mobbingen økte fra 1998 til 2001, men ble så merkbart redusert, sier Roland.

Elevenes konsentrasjon økte også fra 2001 til 2004, men ikke så merkbart. Forskerne har offentliggjort såkalte trenddata, og har foreløpig ikke resultater for den enkelte skole eller kommune.

At sosiale problemer blir mindre på en skole, har en egenverdi, mener forskerne.

— I tillegg kan det virke inn på læringsresultatene. Når atferdsproblemene er mindre, skaper det et bedre utgangspunkt for læring, sier Roland.

Selv om forbedringene når det gjelder atferd er merkbare, har Norge fortsatt en vei å gå, mener Roland og hans kolleger ved UiS. Sammenliknet med andre industrialiserte land ligger vi midt på treet når det gjelder mobbing. Når det gjelder uro og bråk ligger Norge i det negative toppsjiktet.