• Det er vanskelig å forholde seg til Statens strålevern. Jeg skjønner at folk er urolige.

Det sier Irene Orstein Nilsen, advokat for beboerne i Kalmarhuset i Bergen.

Beboerne har forlangt mobilbasestasjonen på taket fjernet fordi de frykter stråleskader, men har fått nei fra Samferdselsdepartementet med utgangspunkt i en vurdering fra Strålevernet som tilsier at det ikke er noen fare forbundet med stasjonen.

Orstein Nilsen understreker at klagerne i dette tilfellet ikke har hatt direkte kontakt med Strålevernet, men forholder seg til vedtaket som er gjort i departementet.

— Avslaget bygger på anbefalinger fra Strålevernet, og det er ikke rart folk blir forvirret og redde. På den ene siden legger Strålevernet ut informasjon på nettsidene sine om at barn bør bruke handsfri til mobiltelefon og la være å holde PC-ene i fanget. Det må jo bety at man frykter for at det kan være en risiko ved bruk av slikt utstyr, sier Orstein Nilsen.

— På den andre siden forsikrer de om at det ikke er noen fare forbundet med elektromagnetisk stråling. Hva skal egentlig folk tro? Strålevernet burde vært mer direkte i sin informasjon, og i det minste kommunisert at man ikke kan se bort fra at det foreligger en risiko. Dette er på grensen til dobbeltkommunikasjon, sier hun.

Beboerne i Kalmarhuset har anket avslaget fra Samferdselsdepartementet. De er fortsatt fast bestemt på at senderen skal vekk, for de føler seg ikke trygge på at den er ufarlig.