Beate Gangås har vært ansatt i politiet siden 1992. Hun ble utnevnt til politimester i 2001 og har siden den tid ledet seksjon mot organisert krim i Politidirektoratet. Hun har fungert som assisterende politidirektør siden april i år.

Gangås har tidligere hatt ulike stillinger i Oslo politidistrikt, blant annet som leder av Økonomiseksjonen og Påtaleseksjonen. Hennes arbeidsområder omfatter blant annet menneskehandel, familievold og rasisme og hun har arbeidet med likestillingsrelaterte oppgaver og etnisitetproblemer.

Gangås er leder av Interpols gruppe om menneskehandel.