Tidlig i mars fortøyde Ulvatn sin seks år gamle 35-fots Skorgenes på Askøy. Da han kom tilbake til båten, hadde den ene skutesiden gnagd mot en landgang.

— Skaden så slett ikke så ille ut, sier han.

Overraskelsen var derfor stor da regningen for reparasjonen kom på rundt en kvart million.

— Jeg var klar over at båtreparasjoner er kostbare, men hadde ikke drømt om at det kom opp i en slik sum. Heldigvis var båten forsikret, sier han.

Denne uken blir båten sjøsatt etter å ha vært til reparasjon hos Dolvik Båtbyggeri på Askøy.

— Støtningsskader er de mest tidkrevende å reparere. Laminatet i skroget er ofte helt ødelagt, sier daglig leder Trond Savland ved båtbyggeriet.

Som et eksempel på hva som tar tid, nevner han at det tok hele 40 timer bare å demontere rekken på båten. Totalt gikk det med over 200 arbeidstimer for å fikse skaden.

Terje Ulvatns båt lå fortøyd da den ble skadet. Det mest vanlige er skader som oppstår i fart, grunnstøtinger eller kollisjoner.

- Bekymret Tall fra Finansnæringens fellesorganisasjon (Fno) viser at forsikringsutbetalinger i forbindelse med båtskader koster 451 milioner kroner i fjor. Tallet omfatter alle typer skader og tyverier. Tendensen er klar: Hver skadesak koster mer enn tidligere. Årsaken er at mange båteiere de siste årene har skaffet seg større og dyrere båter med større motor, mer elektronikk og utstyr.

Den klart største posten av forsikringsutbetalinger er ulykker, som sto for 232 millioner kroner av utbetalingene. Tyveri sto for 100 millioner kroner.

— Vi er bekymret over utviklingen med mange ulykker kombinert med høy fart, promille, raske båter, mørke og i en del tilfeller mangelfulle kunnskaper om både båt og navigasjon. Dette kan dessverre føre til alvorlige personskader og dødsulykker, sier Stine Neverdal i Fno.

Dette synet deles av If.

— Kombinasjonen mørkekjøring, alkohol og høy fart er den aller farligste, sier senterleder Trond Anfindsen ved Ifs kontor i Bergen. Her blir de fleste av selskapets båtskadesaker behandlet.

I fjor behandlet If 719 skader etter grunnstøting. De kostet 41 millioner kroner. I 2008 ble det utbetalt 46 millioner etter 1092 grunnstøtinger.

— Dette gjenspeiler at folk har dyrere og mer påkostede båter enn før, sier Anfinsen.

Erfaring ingen garanti - Det er ikke bare de uerfarne som er innblandet i uhell på sjøen. Også garvede båtførere kommer ut for skader, supplerer assisterende informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i If.

— Vær konsentrert og sett farten ned, er hennes generelle råd.

Det er likevel de som kan minst, som oftest kommer borti ulykker og uhell.

— Alle som kjører båt, bør ta båtførerprøven, ikke bare dem som det nå er blitt obligatorisk for. Det er alltid noe å lære, sier fagsjef Per Arne Strandenes i If.

Gjensidige forsikring, som har om lag 30 prosent av båtmarkedet, utbetalte 126 millioner i forbindelse med båtforsikringer i fjor. Cirka 75 millioner av dette skyldtes kaskoskader, som grunnstøtinger, kollisjoner, og at båtene gikk ned. De har hatt stabile tall de siste årene.

— Vi har mange flere grunnstøtinger enn vi har tyveri. Dette kan skyldes at vi har en skjærgård som er lett å gå på grunn i, og at mange ikke har tilstrekkelig kunnskap om det å føre båt, sier Robert Skar, produktsjef i Gjensidige.

Roald Stigum Olsen, pressetalsmann i TrygVesta, deler ikke helt inntrykket av at mange er uforsiktige på sjøen.

— De fleste er ansvarlige og påpasselige, sier Olsen.