Funnet er gjort i forbindelse med undersøkelser av arealer for utvidelse av kirkegården i Hedrum, melder NRK.

Skipsarkeolog Knut Paasche undersøker for tiden dette området for Vestfold fylkeskommune. Han sier det helt sikkert er funnet en båt. Det er også funnet en nedgraving som viser at ytterligere en båt er i området.

– Dette er ikke et funn på linje med Oseberg, sier Paasche.

Oseberg var gravet ned i en dal og dekket med leire. Det gjorde at skipet ble godt bevart.

Trolig en færing

Arkeolog i Vestfold fylkeskommune, Trude Aga Brun, sier til NTB at båten trolig er en type færing. Det var vanlig å gravlegge folk i båter under jernalderen.

– Først ble det gravd ett hull i bakken hvor båten ble senket ned. Liket ble så plassert i båten og dekket med høy, forteller hun.

Dagens funn i Hedrum er likevel både interessant og viktig. Det er funnet rester av konstruksjonen som kan gi arkeologer og forskere en nøyaktig beskrivelse av hvordan båten har sett ut.

Paasche forteller at det er for tidlig å si om funnet skal graves ut i sin helhet. Først må i så fall Riksantikvaren frigi området. Deretter må det arkeologiske utgravinger til, og i neste omgang må det vurderes om det er riktig å ta opp funnet.

Nok til å fortelle historie

Vanligvis blir slike gravhauger, som den som er funnet i Hedrum i dag, anlagt på en tørr rygg i naturen. Det gjør at graven gradvis blir ødelagt. Men, dagens funn er likevel nok til å fortelle historien, sier Paasche til NRK.

For en tid siden ble det også funnet rester av en båt under utgravningene på Gulli i Tønsberg i forbindelse med E 18-utbyggingen. Før den tid er det ikke funnet annet en småbiter siden småbåtene på Gokstad ble gravet ut, sier Knut Paasche.