— Alle hendelsene på sjøen i det siste, tydeliggjør behovet for å få et slikt påbud på plass allerede fra kommende båtsesong, sier stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (Ap).

Står samlet

Allerede i fjor lanserte han en slik tanke. Også tidligere har forslaget vært luftet. Bondevik-regjeringen la det i sin tid på is. FrP var også skeptisk. Nå har den nye rød-grønne regjeringen satt fart i arbeidet med å forberede et lovforslag som Stortinget vil få til behandling. Alt tyder på at regjeringspartiene vil stå samlet, og sørge for å få et slikt forslag vedtatt.

— Vi arbeider for fullt med denne saken. Fritidsbåtulykkene i sommer understreker behovet for at flest mulig fritidsbåtførere får grunnleggende opplæring og kompetanse, sier informasjonssjef Kathrine Kjelland i Justisdepartementet.

Fritt frem

I dag er det frivillig å ta båtførerbevis. Hvem som helst over 16 år kan føre fritidsbåter opp til 15 meter uten noen form for opplæring. Det spiller ingen rolle hvor stor motor fartøyet har, og følgelig hvor fort båten kan gå. Det er bare å sette seg bak rattet og slippe hestekreftene løs.

Mange båtførere har ikke, eller kan ikke lese et sjøkart. Da blir det vanskelig, for ikke å si umulig, å navigere.

— Det er grovt sett to kategorier båteiere: De som bruker båten til turer og ferier, og de som har landstedsbåter. Den siste gruppen har definitivt lavest kunnskapsnivå om navigasjon og bruk av sjøkart, sier informasjonssjef Ingvar Johnsen i Redningsselskapet.

Kunnskap om sjøveisregler og sjøvett er også mangelvare. Mange kjenner ikke engang vikepliktreglene på sjøen.

Grunnstøting er likevel hyppigste årsak til fritidsbåtulykker.

— Konsekvensene ved slike uhell er langt større enn for 15-20 år siden. Da traff man skjæret i 4-5 knop, og kunne skyve båten flott igjen. Nå braser folk på land i 40-50 knop, med et helt annet skadeomfang som resultat, sier Johnsen.

11.000 skader

Antallet fritidsbåter i Norge har eksplodert de siste årene. Tendensen er at både båt og motor blir større.

Forsikringsbransjen applauderer uten forbehold et lovforslag om obligatorisk båtfører bevis. I fjor ble det meldt inn mer enn 11.000 skader på fritidsbåter til forsikringsselskapene.

I tiden fremover skal departementet ha flere møter med båtorganisasjonene. Hensikten er å få uttalelser på hvordan lovforslaget skal utformes i forhold til størrelse på båt og motor, og hva båtførerutdannelsen skal inneholde.

— Målet er å bli ferdig med arbeidet slik at en ny lov kan tre i kraft neste sommer, dersom den blir vedtatt i Stortinget, sier informasjonssjef Kathrine Kjelland.

Settes ikke på land

Selv om båtførerbeviset blir obligatorisk fra neste sommer, vil ikke båtførere som mangler «lappen», bli satt på land. Det vil komme overgangsordninger med tidsfrister for å gjennomgå nødvendig opplæring for å få båtførerbeviset.

Uansett vil det trolig gå to-tre år før lovforslaget kan håndheves med full tyngde.