Mandag ble det klart at regjeringspartiene snur i dieselsaken, skriver batliv.com.

– I denne saken valgte vi rett og slett å la oss overbevise av alle de gode argumentene som båtfolket selv har ført fram i debatten. Vi er vel heller ikke lenger overbevist om miljøgevinstene ved dette forslaget, sier Torgeir Micaelsen, medlem i Finanskomiteen for Arbeiderpartiet.

Regjeringspartiene begrunner sin avgjørelse med at gevinstene blir for små i forhold til problemene dette vil skape for båtfolket. Blant annet hadde man ikke tenkt på logistikkproblemene langs kysten. Doble pumpeinstallasjoner og et toprissystem ville bli vanskelig å gjennomføre over alt.

Vegard Valde