Når vi får inn fugler som er tilsølt av olje, gir vi dem først en grundig helsesjekk. De er ofte nedkjølt og avmagret. De plasseres derfor på et lunt sted, og gis væske rett i magen for å få opp kroppstemperaturen, sier biolog Karen Tvedt.

Hun driver konsulentfirmaet SWAN (Sea & Wildlife Alert Norway) sammen med kollega Naomi Paulsen. De har bl.a. spesialisert seg på rehabilitering av oljeskadet fugl.

– Vasking kan være slitsomt for fuglen. Det er derfor viktig at den er stabil og Stabiliseringen av tilstanden tar 2-3 dager. I den perioden tar vi også forskjellige prøver av fuglen. Blodprøver kan for eksempel fortelle oss om fuglen har blodmangel eller infeksjon.

– Når fuglen er stabil vaskes den med såpevann, skylles godt og tørkes, forteller Tvedt.

– Etter vask trenger fuglen ro. Deretter får den bassengtrening. Vi plasser fuglen på vann og sjekker om den blir våt eller om vannet preller av slik det skal når fjærene har fått tilbake rett struktur, sier Tvedt.

Fjær har nemlig en spesiell struktur med et nettverk av greiner og kroker som hekter seg i hverandre. De virker nærmest som Goretex som støter vekk vann og holder varmen inne.