• Vi ser ingen grunn til å ta fra folk rettigheter som er opparbeidet, sier Per Rune Henriksen (Ap). Regjeringen tviholder på at statsansatte får heve ventelønn i inntil tolv år etter at de har mistet jobben.

Forskjellsbehandlingen av arbeidstakere i privat og statlig sektor kommer særlig godt til syne når Stortinget i disse dager skal behandle forslaget til ny arbeidsmiljølov. Henriksen er oppnevnt som saksordfører. Opposisjonen varsler basketak for å hindre politisk snuoperasjon.

Mens Bondevik-regjeringen i sommer fikk flertall for gradvis å fjerne ventelønnsordningen for å likestille alle arbeidstakere, har de rød-grønne bestemt seg for å beholde ordningen. Dermed kan statsansatte heve ventelønn i årevis, mens de som mister jobben i det private må klare seg med ledighetstrygd i inntil to år.

— Hårreisende urettferdig

Tidligere arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten (KrF) sier i en kommentar til Bergens Tidende at det i tillegg til den nevnte forskjellsbehandlingen er like vanskelig å forsvare at statsansatte skal være begunstiget også i forhold til folk i kommunesektoren.

— Det er ingen rasjonell begrunnelse for å beholde ventelønnsordningen. Derfor la vi opp til overgangsordninger for å avvikle systemet, sier Høybråten.

— Dette er en hårreisende urettferdig ordning som ikke hører hjemme i moderne arbeidsliv. Det er et foreldet gode, og det er dessuten tull å snakke om opparbeidet rettighet, sier Høyres Martin Engeset (Østfold), som sitter sammen med Per Rune Henriksen i arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget.

Engeset er skuffet over at ikke Arbeiderpartiet opptrer mer selvstendig i forhold til LO i denne saken. Etter hans skjønn har ventelønnsordningen fungert som en uverdig utstøtingsmekanisme fra det offentlige arbeidslivet.

  • I mangt og mye er det en fordekt AFP-ordning som er beregnet til å koste samfunnet 460 mill. kroner i 2006. Denne ordningen har resultert i at eldre arbeidstakere i stor utstrekning er sagt opp, og disse har store problemer med å skaffe seg nytt arbeid, sier Engeset til BT.

- Harmonisering vil komme

Per Rune Henriksen gir på sin side et varmt forsvar for at de statsansatte skal særbehandles og fortsatt være unntatt fra arbeidsmiljøloven:

— Vi mener at det er en hensiktsmessig ordning i den kontinuerlige omstillingen som preger mange tidligere statsbedrifter. Selv om ventelønnen i visse situasjoner er blitt misbrukt til å skvise ut arbeidstakere, er det likevel gode grunner til å beholde ordningen som sådan.

— Men omstilling og nedbemanning er i mange tilfeller en like brutal prosess i det private? Hvorfor da en slik forskjellsbehandling?

— Jeg er enig i at en harmonisering av betingelsene i det private og det offentlige vil tvinge seg frem. Men det må skje over tid, og i dialog mellom partene i arbeidslivet, sier Henriksen.