Vedtaket fastholder at det ikke skal tillates flere enn om lag 5.000 boliger og 15.000 arbeidsplasser på det tidligere flyplassområdet. Grunneierne på Fornebu, staten og Oslo kommune, har krevd et høyere antall boliger, melder NRK.

Hver bolig blir med dette i gjennomsnitt 100 kvadratmeter med 150 kvadratmeter i tilliggende grøntareal.

Statsbygg mener at dette boligantallet er altfor lite, mens grøntarealet per bolig er for stort. De mener området tåler minst 6.000 boliger og 20.000 arbeidsplasser.

Oslo kommune la på sin side fram en plan for salg av tomter på Fornebu i går, der de ønsker oppimot 7.000 boliger.

Statsbygg har innsigelsesmyndighet overfor Bærums kommuneplan 2, hvor reguleringen av Fornebu inngår. De har varslet at de vil benytte seg av denne. Dermed kan planen bli avgjort på fylkesnivå. Siste klageinstans er regjeringen, som kan overprøve kommunen innen tre måneder.

NTB