Det hevder styremedlem i Politijuristenes Landsforening, Cecilie Gulnes. Hun har ifølge NRK gått gjennom alle høyesterettsdommer som gjelder voldtekt og seksuelle overgrep mot barn og kvinner siden 2000.

– Man kan altså begå systematiske overgrep mot et barn i to år eller systematiske overgrep mot to barn i ett år og få en straff på rundt tre års fengsel. Det tilsvarer den straffen man vil få for en voldtekt mot en voksen kvinne, sier Gulnes til NRK.

Hun viser til en rekke saker som hun mener dokumenterer hennes påstander.

Gulnes tror noe av forklaringen kan være at det sjelden brukes grov fysisk vold mot barn i forbindelse med overgrep. Høyesterett ser ut til å legge stor vekt på fysisk vold når dommen settes.

– Voldselementet synes å slå gjennom mens alderen på fornærmede ikke får tilsvarende betydning. Det er bemerkelsesverdig. Man skulle tro at når man voldtar et barn skulle det i seg selv være ekstra straffeskjerpende, sier Gulnes.

Justisminister Knut Storberget (Ap) sier i en kommentar at i en helt ny straffelov som regjeringen nå arbeider med vil straffenivået bli skjerpet for dem som begår overgrep mot barn.

– Jeg mener at uavhengig av om det er begått fysisk vold eller ikke, så er krenkelsen så stor at den kvalifiserer for streng straff når man står overfor grove seksuelle overgrep, sier Storberget.

Undersøkelsen viser også at selv om strafferammen for slike saker er 10, 15 eller 21 år, ligger de fleste dommene rundt to til tre år.