— Vi er underlagt andre lover enn helsepersonell, og tar kontakt med foreldre eller foresatte i 99 prosent av tilfellene, sier leder Nils Askvik.

Lovgivningen åpner for at barnevernsvakten kan oppsøke foreldrene dersom de kontaktes av en 14 år gammel jente som hevder seg voldtatt.

— Ved en slik alvorlig historie er det rimelig sikkert at vi ville fått foreldrene på banen ganske fort, sier Askvik.

Han understreker likevel at det viktigste er å jobbe frem en dialog mellom voksne og barn.

— Vår styrke er at vi i mange tilfeller kan sende ungene hjem sammen med erfarne sosialarbeidere, og tilby videre oppfølging, sier Askvik.

Han konstaterer at helsepersonell er underlagt taushetsplikt overfor pårørende på en helt annen måte enn ansatte i barnevernet.

— Helsepersonell har en holdning i bunnen som vi ikke deler. Det må vi bare respektere. Som forelder kan jeg reagere på at en 16 år gammel jente tillates å ta abort uten foreldrenes kunnskap. Da tenker jeg ikke på den moralske siden, men på det faktum at foreldre ikke får mulighet til å støtte eller hjelpe, sier han.

Barnevernsvakten er barnevernets «akuttmottak», og kommer i kontakt med ungdom som er tatt av politiet, har kranglet hjemme, stukket hjemmefra eller bare vil prate.