JAN STEDJE jan.stedje@bt.no

Det er Statens Helsetilsyn (Helsetilsynet) som kommer med denne knusende dommen, etter å ha søkt ekspertråd i tannlegemiljøene ved universitetene i de nordiske landene.

Brevet fra Helsetilsynet ble i går mottatt i Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT). SNT har fullmakt til å bruke kosmetikkforskriftens paragraf 17 mot falsk reklame i kosmetikkprodukter, blant annet tannkrem.

De to kremene De to barnetannkremene som er i søkelyset er, ifølge dokumentene, «Aquafresh for Kids» og Zendium.

– Ifølge forskriften er det ikke tillatt å benytte tekster som gir produktene egenskaper de ikke har, sier overingeniør Hans Jørgen Talberg i SNT til Bergens Tidende.

– Før vi bestemmer de endelige tiltakene mot de to tannkremene, som i dag finnes i de fleste norske dagligvarebutikker, skal produsentene få anledning til å dokumentere karies-effekten, sier han.

Varslet gitt De to produsentene har likevel fått forhåndsvarsel fra SNT om at salgspåstanden de benytter, om at lavt fluorinnhold i barnetannkrem gir effekt mot tannråte, må stoppes.

Helsetilsynet forsterker nå i sitt brev til SNT kritikken mot de to barnetannkremene, og skriver: «Det er stor enighet (i de odontologiske miljøene i Norden, red. anm.) om at det ikke er godt nok grunnlag for å anbefale tannkremer med lavere fluorinnhold enn 1000 ppm. Vi gir vår fulle tilslutning til disse konklusjoner», skriver fagsjef Liljan Smith Aandahl i Helsetilsynet.

Betydelig mindre fluor I henhold til deklarasjonen inneholder tannkremen «Aquafresh for Kids» 0,05 prosent fluor, altså betydelig mindre enn det man vanligvis har i fluortannkrem (0,10 til 0,15 prosent fluor). Nå advarer Helsetilsynet mot å bruke barnetannkrem med under 0,10 prosent fluor, om man ønsker en virkning mot tannråte.