AGNETHE WEISSER

— Når voksne og barn ofte befinner seg på to forskjellige planeter, er hovedproblemet at de voksne ikke lytter. Og at mange er livredde for å snakke med de unge. På et møte med ordførerne i Nord-Trøndelag tidligere i år, spurte jeg hvor mange av dem som selv hadde snakket med barnevernsbarn. Ikke en av dem svarte ja, sier Reidar Hjermann. Han vil oppfordre alle nye politikere til aktivt å gå i dialog med barn og unge. - Du får ikke gode innspill bare ved å snakke med dem som forvalter barnas liv - som for eksempel barnevernsarbeidere og lærere. Vi trenger barn og ungdoms egen kompetanse. De er storforbrukere av kommunale tjenester, og av den grunn har også vi gått inn for stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg, sier barneombudet.