En undersøkelse blant helsepersonell ved tre ulike sykehus i Oslo viser at barn ofte blir brukt som tolker for familiemedlemmer, fordi de i mange tilfeller snakker bedre norsk enn foreldrene. Barneombud Reidar Hjermann krever full stans i praksisen, skriver Aftenposten.

– Et barn har sjelden kompetanse verken språklig eller faglig til å være en nøytral formidler. I tillegg til at rollen som tolk legger et urimelig stort ansvar på barn, kan samtidig myndighetsforholdet mellom foreldre og barn komme i ubalanse, skriver Hjermann til Helse— og omsorgsdepartementet.

Departementet har så langt ikke svart på henvendelsen, men statssekretær Rigmor Aasrud sier til avisen at myndighetene har samme syn på saken som barneombudet.

Det var Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) som først henvendte seg til Barneombudet med krav om stans i praksisen.