Barneministeren kritiserer barnevernet

Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) kommer med sterk kritikk av barnevernet og vil diskutere med regjeringskollegaer hvordan organet kan styrkes.

For lite samarbeid, dårlig ledelse og mangelfull kompetanse til å høre og snakke med barn, ressursmangel og for få stillinger er sentrale stikkord som Thorkildsen trekker frem.

- Samhandlingen mellom ulike etater som eksempelvis helse- og barnevernssektoren, svikter noen ganger fatalt, sier Thorkildsen til TV 2.

Hun mener mye er blitt utrettet de siste årene, men tegner et dystert bilde av dagens barnevern.

- Det er en lang vei å gå før alle barn får oppfylt sine rettigheter, sier statsråden.

Hun vil ha flere stillinger i barnevernet, bedre organisering, og hun vil styrke barnas rettigheter til å bli hørt og medvirke.

- Det har skjedd veldig mye på 20-30 år i synet på barn, holdninger og å se på barn som selvstendige rettsubjekter med egne rettigheter og egen verdi som ikke bare kan sees på som familiens eiendom, sier Thorkildsen.

Som øverste sjef for barnevernet vil hun nå derfor se nærmere på saken sammen med sine statsrådskolleger i Justisdepartementet, Kommunaldepartementet og Helsedepartementet.

Siste fra Innenriks

- Dalai Lama burde
hvile i tempelet

Kina advarer Norge mot å ta imot den religiøse lederen.

- Han svarer ikke på spørsmål

KrF-leder Knut Arild Hareide mener at utenriksminister Børge Brende (H) ikke svarte da han ble spurt i Stortinget om regjeringen har rådet presidentskapet til ikke å ta imot Dalai Lama.

Hun vil møte Dalai Lama

Tidligere Senterparti-leder Liv Signe Navarsete skal møte Dalai Lama under den åndelige lederens besøk til Norge i mai.

o Cermaqs styreleder går av

Bård Mikkelsen går av som styreleder i Cermaq.

o Bank evakuert etter funn av mistenkelig koffert

DNBs filial i Hønefoss er evakuert etter at det ble funnet en mistenkelig koffert utenfor bygningen.

o Savnet fisker funnet omkommet i Troms

En fisker er funnet omkommet i sjøen i Kvænangen i Troms. Mannen falt over bord fra en båt natt til onsdag.

Bilder

STATSRÅD: Inga Marte Thorkildsen (SV). FOTO: SCANPIX