I går overleverte Kartleggingsutvalget sin rapport om omsorgssvikt og overgrep på barn i barnehjem, skolehjem og spesialskoler mellom 1945 og 1980 til barne— og familieminister Laila Dåvøy (KrF).

Utvalget, ledet av professor Edvard Befring, slår fast at om at omsorgssvikt fant sted ved de fleste barnehjem, skolehjem/spesialskoler og verneskoler. Ved mange av disse barnevernsinstitusjonene var også fysiske overgrep en del av hverdagen.

I rapporten står det at det er hevet over tvil at ansatte ved mange barnehjem gjorde seg skyldige i seksuelle overgrep mot barn.

Etter at Bergen kommune har undersøkt forholdene på sine barnehjem i samme periode, har bystyret vedtatt å betale erstatning til barnehjemsbarna som har vært utsatt for overgrep. Helse- og omsorgsbyråd Trude Drevland (H) anslår at kommunen foreløpig har betalt ut mellom 13 og 15 millioner kroner i erstatning. Kommunen har satt av 60 millioner kroner til å betale erstatning.

Nå øyner Drevland en mulighet for at staten kan betale en betydelig del av dette.

— Rapporten sier at dette er et landsomfattende problem. Bergen har tatt et veldig ansvar. Jeg synes det er mer enn rimelig at også staten tar et ansvar, sier hun.

Hun peker at det statlige billighetserstatningsutvalget til nå ikke har villet røre saker som også er til behandling i Bergen.

— Barnehjemsbarna får ikke både og, i hvert fall ikke for samme hendelse. Så nå vil jeg henvende meg til Dåvøy og Stortinget for å høre hvordan man tenker å bære det felles ansvaret vi har, sier hun.

Hun ser ikke for seg at staten skal betale hele erstatningen, men håper på «en minnelig ordning».

Hun presiserer at håpet om at staten skulle betale erstatning til kommunens barnehjemsbarn ikke var en beveggrunn for at Bergen har vedtatt at disse skal få erstatning.