Det var et enstemmig bystyre som fattet vedtaket.

Søkere kan få erstatning på mellom 200.000 og 725.000 kroner. Tidligere har Oslo kommune og Bergen kommune innført tilsvarende erstatningsordninger.