Det er noen av funnene som er gjort i Bergen kommunes storaksjon mot barnehager i vinter. Kommunen har gjennomført tilsyn ved 42 barnehager. Nå holder Seksjon for barnehager på med å systematisere funnene.

— De fleste barnehagene har orden i sysakene, men vi fant også en del ting å påtale, sier seksjonsleder Marianne Boge.

Hun forteller at både private og kommunale barnehager har fått besøk av inspektørene. Hensikten med tilsynet var å se om barnehagene oppfyller en rekke punkter i barnehageloven (se faktaboks).

Seks barn for mange

En av barnehagene som fikk merknader er Kjelleren barnehage på Landås. Kommunen reagerer blant annet på at barnehagen har for mange barn.

Barnehagens innendørs lekeareal på 64 kvadratmeter er godkjent for maksimalt 16 barn. Ved tilsyn i desember har kommunen registrert 21 barn. I tillegg ble nok et barn tatt opp fra nyttår. Totalt er det altså seks barn for mange i barnehagen.

— Tallene stemmer, men flere av barna er på deltid. Dessuten er noen alltid ute på tur. Det betyr at vi har ikke så mange barn inne til enhver tid, så dette er egentlig ikke noe problem, sier styrer for Kjelleren barnehage, Kari Fleime.

Kommunen har pålagt henne å justere barnetallet ned til høsten.

— Da må jeg også si opp noen av de ansatte. Vi er fem ansatte her, som er helt etter normen. Jeg håper å kunne få godkjent et større lekeareal, og at kommunen skal ta hensyn til noen av barna alltid er utendørs, sier Fleime.

- Firkantet

Hun mener kommunen er for firkantet, og ikke tar hensyn til foreldrene.

— Når vi har tatt inn ekstra barn, har det vært fordi foreldre har villet ha inn søsken. Foreldrene er fortvilte over å måtte kjøre på tvers av byen for å hente ungene i ulike barnehager, sier Fleime.

Også ved et par andre barnehager har kommunen bemerket at det er for mange barn. Flere barnehager har dessuten fått merknader om at vedtektene ikke er i samsvar med barnehageloven.

— For eksempel er det ofte ikke klart definert hvem som kan tas opp. Da overlater man for mye til personalets eget skjønn, sier Boge.

Lov om barnehager presiserer at opptakskravene skal være objektive og etterprøvbare. I Kjelleren barnehage sine vedtekter heter det at «barn av personalets og foreldres familie, venner og naboer» har forrang, samt «nærmiljøet».

— Jeg skjønner at dette ikke er helt presist, men vi ønsker et miljø der foreldrene kjenner hverandre og bor i nærheten. Da blir de mer engasjerte i barnehagens hverdag, sier Fleime.

Mangler politiattest

Også ved enkelte barnehagers personale er det funnet mangler.

— Ikke alle har politiattest på alle sine ansatte, slik loven sier at de skal ha. Dessuten er det noen som ikke tilfredsstiller kravene til pedagogisk utdanning, sier Boge.

Loven sier at pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer eller annen høyskoleutdanning. Samtlige ansatte skal kunne legge frem politiattest som skal vise om de er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Kommunen vil nå kreve at alle barnehagene overholder dette.

Brekke, Eirik