3650 kroner måneden må familier med inntekt på 500.000 kroner året betale for en barnehageplass i hovedstaden. Landsgjennomsnittet er på 3.033 kroner. Finnmark har sammen med Sogn og Fjordane de rimeligste barnehageplassene.

Barnefamilier med inntekt på 250.000 kroner og 100.000 kroner betaler henholdsvis 2705 kroner og 2137 kr. Flere kommuner benytter flate satser. Fortsatt er heldagsplass i kommunale barnehager rimeligere enn gjennomsnittlig betaling i private barnehager uten kommunalt tilskudd.