Som BT skrev i går kveld, har KrF og Venstre fått gjennomslag for å øke bevilgningene til barnehagene i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

I statsbudsjettet for 2014 ble 344 millioner fra rammetilskuddene til barnehagene kuttet, fordi kontantstøtten økte til 6000 kroner i måneden.

Tanken var at økningen skulle gjøre etterspørselen etter barnehageplasser noe mindre, men det motsatte har skjedd.

Nå blir 175,1 millioner kroner tilbakeført til barnehager.

Gikk imot egen regjering

I Bergen har byråd for skole og barnehage, Harald Victor Hove (H), vært sterkt uenig med sitt eget parti etter at finansieringen til barnehager ble kuttet.— Vi kan ikke leve med dette kuttet. Jeg velger å ha is i magen til regjeringen har snakket med KrF og Venstre som også skal ha et ord med i laget og jeg regner med at dette da blir korrigert, sa han til BT i mai.

Nå viser det seg altså at han har fått rett.

Mer til kollektiv og universitet

Også kollektivtransport får mer i revidert nasjonalbudsjett. Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområder styrkes med 65 millioner kroner.

Dersom midlene fordeles likt som tidligere, vil Bergen få ca 11 av disse millionene.

Også universiteter og høyskoler får mer i budsjettet. Universitetet i Bergen får 8,3 millioner kroner i økt grunnfinansiering. Høgskolen i Bergen får 120.000 kroner.

- Bergen kommer godt ut

Stortingsrepresentant for Hordaland, Erik Skutle (H), mener utfallet av budsjettforhandlingene med Venstre og KrF har vært bra for Bergen.

— Vi har visst lenge at det ikke er mye midler tilgjengelig i revidert nasjonalbudsjett, etter inntektssvikt på grunn av el-biler. At man da prioriterer prosjekter som er viktige for store byer, deriblant Bergen, er bra, sier han.

Skutle er særlig fornøyd med ekstra midler til kollektivtransport.

— Med de utfordringene Bergen har med kollektivtransport og bybane sier det seg selv at 11 millioner kroner kommer godt med. Og så er det viktig å få korrigert nedtrekket som ble gjort på barnehage, sier Skutle.