Ifølge Tidsskrift for Den norske lægeforening er hyppige luftveisinfeksjoner forklaringen på at barnehagebarna er mer utsatt.

-Mange luftveisinfeksjoner øker faren for å få astma. Og i barnehager, hvor mange halvsyke barn kan være samlet i store grupper og smitter hverandre, er barna mer utsatt for nettopp gjentatte infeksjoner i luftveiene, sier forsker Wenche Nystad til Vårt Land.

Undersøkelsen er gjort blant 1147 skolebarn i Oslo, og tar ikke opp spesielle forhold i barnehagen som innemiljø og størrelsen på avdelingene.

NTB