– Barnehagen vil nå bli stengt og vi vil gjøre smittedempende tiltak, sier smittevernoverlege Glenn Severinsen i Tromsø kommune til nordlys.no

Ifølge avisen er det frykt for at det tre år gamle barnet døde av hjernehinnebetennelse.

– Vi har foreløpig ingen holdepunkter for at dette er smittsom hjernehinnebetennelse, det kan bare en obduksjon vise. Likevel ser vi såpass alvorlig på situasjonen at vi gjør alle nødvendige tiltak, sier Severinsen.

Mandag ettermiddag drar han til barnehagen for å spre informasjon til ansatte og foreldre.

– Vi anbefaler alle barna å ta penicillin. Det samme gjelder barn under 15 år i den dødes familie. Ellers vil vi be foreldrene om å være oppmerksomme på barnas helse, sier Severinsen.