Barnemoren var imidlertid sikker i sin sak, og da mannen ble innkalt for å avgi blodprøve for tredje gang fikk han beskjed om at han ville bli fotografert med sikte på identifisering, skriver Adresseavisen.

Mannen, som er i slutten av 40-årene, forsto da at spillet var over, og så ingen annen utvei enn å møte opp selv.

Blodprøven han avga levnet liten tvil om at han var barnefaren, noe også Trondheim tingrett nå har slått fast.

– Rettssaken har avslørt et alvorlig hull i rutinene i slike saker, sier advokat Birthe Taraldset som representerer barnemoren.

– Det er for lemfeldig kontroll av identiteten til den som avgir blodprøve i farskapssaker. I Danmark er det fast prosedyre at den antatte barnefaren blir avbildet når han avgir blodprøve, samtidig som identiteten hans sjekkes grundig, sier Taraldset til Adresseavisen.