Hårstad ble også dømt til å betale oppreisningserstatning på 200.000 kroner til Kristinas mor, Anita Weiseth, og 120.000 kroner til faren Steinar Molvik. — Jeg vedtar dommen på stedet, sa 40-åringen da rettens administrator, sorenskriver Rolf Karset spurte om han ville anke.

Hårstad ble kjent skyldig på alle punktene i tiltalen, også det omstridte punktet som gjaldt mishandling av lik. Både dommen og straffen er i samsvar med påstanden fra aktor, førstestatsadvokat Jan H. Dahle.

- Riktig avgjørelse

— Jeg registrerer at påstanden er tatt til følge, og at retten har lagt til grunn det som jeg hevdet i prosedyren. Det er en riktig avgjørelse, sier Jan H. Dahle til NTB.

Forsvareren, advokat Stein Bjørnar Dahl, argumenterte i sin prosedyre for en «rabatt» i straffen, fordi Hårstad hadde avgitt uforbeholden tilståelse. Etter at dommen falt, sa Dahl at han hadde ventet «en liten rabatt», for eksempel en straff på 18 eller 19 år. - Jeg har sagt til min klient at med en dom på 21 års forvaring er det mulighet for å anke straffeutmålingen. Men han ville bli ferdig med saken, sier Dahl.

Verne samfunnet

Retten fastslår i den enstemmige dommen at vilkårene for forvaring er til stede, fordi en tidsbestemt straff ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet. Retten påpeker at 40-åringen har begått «svært alvorlige forbrytelser». Retten mener at det er «nærliggende fare» for at han også i framtiden kan begå slike forbrytelser.

Sorenskriver Rolf Karset og hans to meddommere sier i domspremissene at det i denne saken ikke er grunnlag for strafferabatt, selv om tiltalte avga tilståelse.