I 1991 døde 387 norske barn før de hadde rukket å fylle ett år. I 2007 var tallet redusert til 185, viser en statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I Hordaland er tendensen den samme. I 1991 døde 33 barn i første leveår. I 2007 var antallet redusert til 21. I Sogn og Fjordane sank tallet på dødsfall fra syv til tre.

Krybbedød ned 90 prosent

Krybbedødsfall har vist den mest dramatiske nedgangen med hele 90 prosent. De siste par årene har mellom 15 og 20 barn dødd i krybbedød i Norge. Mot slutten av åttitallet var det nærmere 150 slike dødsfall i året. Toppåret var 1989 med 142 dødsfall.

Den viktigste faktoren som bidro til å redusere tallet på krybbedødsfall, var ny forskning gjort i Bergen som viste at barnets sovestilling hadde mye å si, og at risikoen ble kraftig redusert hvis barnet ble plassert på ryggen, ikke i mageleie.

Har reddet flest liv

– Vi er veldige stolte av dette, sier seksjonsoverlege Hallvard Reigstad ved Barneklinikken i Helse Bergen.

– Dette er det enkelttiltaket som har reddet flest liv i Norge, sier han.

Nyfødtdødsfallene som skjer i dag, har stort sett sammenheng med store misdannelser eller hjertefeil, eller med alvorlige kromosomfeil. Svært tidligfødte barn er også utsatt for spedbarnsdød.

– De som dør i dag, ville stort ha dødd uansett, sier Reigstad.

«Denne side opp»

I løpet av de par første årene etter at anbefalinger om ryggleie kom tidlig på nittitallet, sank tallet på krybbedødsfall raskt.

– Dette var informasjon som foreldre flest var raske med å ta til seg etter en første periode med noe skepsis. Forandringen som skjedde kan med full rett kalles en medisinsk begivenhet som har reddet mange barneliv, sier Trine Dyving Kalstad i Landsforeningen Uventet Barnedød.

I løpet av de siste ti årene har Landsforeningen Uventet Barnedød (tidligere Foreningen mot Krybbedød) delt ut omkring 5000 bodyer med teksten «Denne side opp» til nybakte foreldre ved landets fødeavdelinger.

Trine Dyving Kalstad mener imidlertid det er mulig å få krybbedødstallene enda lenger ned.

– 15–20 dødsfall i året er fortsatt for mange. Det dreier seg fortsatt om forebygging. Vi vet for eksempel at røyking i svangerskapet og passiv røyking er en risikofaktor, og at amming kan være en forebyggende faktor, sier hun.