Dette er hovedtrekk forskere drar ut av en pågående studie ved Universitetet i Bergen. Den startet i fjor og skal vare til 2010.

– Hva er din drømmehverdag, spurte universitetsforskerne barna om, og fikk klar tale:

  • Mindre struktur, lavere tempo, færre fastlagte oppgaver, mulighet til å droppe treningen.
  • Heller lage god mat og spise sammen med hele familien, og kose seg foran tv, gå på tur, eller spille fotball.

– Dette er tydelig gjennomgående svar hos barna, fremholder førsteamanuensis Marit Skivenes ved Universitetet i Bergen.

– Enkle ofte best

– Er det da slik at vi voksne i beste mening melder barna på mange aktiviteter, mens de egentlig vil ut av en tidsklemme?

– Ja, det kan man absolutt spekulere i. Vi har ikke spurt ungene om det direkte, Det kan være at vi som foreldre ønsker å gjøre det beste for ungene ved at de kan få trene, lære seg å spille instrumenter, og liknende, men muligens er det andre verdier barna søker. Kanskje er det enkle ofte det beste?

Det finnes lite forskning på i hvilken grad barn får ha et ord med i laget i familielivet.

Men nå undersøker Skivenes og universitetslektor Ragnhild Hollekim, sammen med flere masterstudenter, hvordan barn i alderen syv til tolv år opplever deltakelse og medbestemmelse. Både hjemme, på skolen og i fritidsaktiviteter. Forskerne har intervjuet 60 barn, og snart skal voksne spørres ut.

I tillegg har ekspertene fått hjelp av elever i to sjetteklasser ved Slettebakken skole i Bergen. De har hentet inn materiale som viser foreldre, besteforeldre og læreres syn.

Svarene overrasker

Skivenes synes det mest overraskende resultatet hun hittil kan trekke ut av materiale, er at barna sier de ikke blir spurt om hva de vil gjøre i helgene. Ei heller om hvor ferien skal gå.

Elevene har funnet ut at flertallet av foreldrene ikke vil la barn bestemme hvorvidt de skal på søndagstur eller ikke. Men på spørsmålet om barn bør ha medbestemmelse over helgeaktiviteter og feriemål, svarer de voksne likevel ja, opplyser Skivenes.

– Jeg tror at når foreldre blir direkte spurt, synes de det er rimelig at barn skal få være med å bestemme dette. Men i praksis er det tidkrevende. Jeg synes helt klart at helgeaktiviteter og ferier er noe barn bør bli spurt om, sier forskeren.

Støttes av lærerne

Skivenes mener likevel det viktigste funnet hun og kollegene har gjort er at barn har en god opplevelse av at de deltar hjemme.

– De kan bestemme i forhold til klær, lage mat, hva de skal spise, hva de skal se på tv, hva og hvem de vil leke med og hva de kan spille. Men barna rapporterer at foreldrene setter klare og trygge rammer for medbestemmelse.

Interessant er det også at elevprosjektet viser at i mange sammenhenger mener lærere at barna kan gis mer medbestemmelse enn hva foreldrene synes er greit. Elevenes resultater er ikke hundre prosent vanntett sett fra et profesjonelt forskerståsted. Ifølge Skivenes er det likevel ikke usannsynlig at tallene speiler virkeligheten.

— ikke alltid like gøy å dra på seiltur

Oscar Theodor Tonning Bøe synes det er kjekt å dra på seiltur med familien. Men av og til vil han slippe.

– Noen ganger når jeg er ute og leker med vennene mine, og foreldrene kommer og sier vi skal med seilbåten, har jeg ikke lyst å dra, sier elleveåringen.

Oscar er med på Slettebakken skoles og Universitetet i Bergens forskningsprosjekt om barns medbestemmelse, og har med hjem et spørreskjema som foreldrene skal svare på, blant annet om barn kan slippe søndagstur.

Far Ragnar Bøe grubler litt: – Vi svarer vel ofte nei.

– Det er vel fordi vi tenker at vi skal gjøre noe sammen. Ha en familietur, legger mor Camilla Elise Tonning til.

Oscar har lært mye om medbestemmelse den siste tiden, om innholdet Barnekonvensjonen.

– Jeg er veldig enig med FN. Det er viktig at barn får være med å bestemme. Det blir veldig mye sånn, voksen, voksen, voksen... Men jeg har ikke lyst å ta helt over for foreldrene mine. Da hadde det blitt ganske mye kaos .

Elleveåringen klager ikke mye. Han får blant annet bestemme hvilke klær han skal ha på seg, unntatt for eksempel hvis de er skitne. Hvilke klær han skal kjøpe, hvis de ikke er for dyre. Og hvilke venner han skal ha.

Men ferien styrer Oscars foreldre. Eller de har i alle fall hittil gjort det:

– Jeg vil reise til stedet som kan gi både meg og dere gode opplevelser. Jeg vil nok egentlig bestemme mest, medgir far.

Han og mor ender likevel opp med at barn og foreldre bør bestemme dette sammen.

– Vi får nok økt bevissthet når vi leser disse spørsmålene, nikker far.

fakta

  • Dette er et utdrag av FNs barnekonvensjon, som gjelder alle under 18 år. Les mer på barneombudet.no.
  • Barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og meningene deres skal tillegges vekt.
  • Barn har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer.
  • Barn har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.
  • Barn har rett til organisasjons- og forsamlingsfrihet, og rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst- og kulturliv.
Familietur: Noen ganger har Oscar (til høyre) slett ikke lyst til å være med familien på tur, her sammen med mamma Camilla Ekise Tonning og lillebror Gustav på seiltur i Grimstadfjorden. Selv om det er kjekt vil han bestemme sånt selv.
Tobro, Hilde