Sykdom og etterfølgende rekonvalesens har også preget 2005 for kong Harald personlig.

– Når man ligger der i sykesengen, ser man livet i et annet lys, og det som virkelig betyr noe blir enda viktigere. Ikke minst skjønner man hvor viktig familie og venner er. For meg har det vært en stor rikdom å være bestefar og se nye barnebarn bli født inn i familien, sa kongen blant annet i sin tale.

– På denne nyttårsaften er det den oppvoksende generasjon som ligger meg på hjertet. Et lite barn bærer fremtiden i seg. Derfor er det så viktig at det får utvikle seg i trygge omgivelser. Barn trenger å bli sett og få utvikle troen på seg selv. Som Sigrid Undset uttrykker det: «Sjelden lærer man som voksen en følelse å kjenne, som ikke allerede i barndommen har beveget ens sinn».

Barnekonvensjonen

Kongen kom også inn på FNs barnekonvensjon, der barns rettigheter er utførlig beskrevet.

– Dette burde være selvsagte rettigheter for alle som vokser opp. Likevel viser virkeligheten noe annet. Endatil her i Norge har vi den siste tiden blitt minnet om at mange barnehjemsbarn fikk barndommen ødelagt på grunn av overgrep og manglende omsorg.

Han kom også inn på en av de største utfordringene i verden i dag: Handel med barn.

– Barn er dessverre enkle å handle med fordi de er hjelpeløse, tillitsfulle og søker beskyttelse. Dette er en del av vår tids slavehandel og en trussel mot alle gode verdier i vårt internasjonale samfunn, sa kongen.

Flodbølge og 100-årsmarkering

Naturlig nok kom kong Harald også inn på flodbølgekatastrofen som satte et sterkt preg på inngangen til 2005.

– Naturkatastrofen i Sørøst-Asia gjorde et uutslettelig inntrykk på oss alle, og lidelsene og sorgen vi var vitne til, kom til å prege månedene som fulgte.

Gjennom året har vi sett nye katastrofer som har tatt menneskeliv og ødelagt livsgrunnlaget for mange. Senest har vi opplevd det i høst med jordskjelvet som særlig rammet Pakistan. Som så ofte før, er det de fattigste som rammes hardest, og barna er kanskje dem som påføres de største lidelsene, sa kongen.

Han innledet sin tale med å peke på hvordan sammenhenger i et liv noen ganger blir tydeligere.

– For meg har 2005 vært et slikt år hvor sammenhenger har blitt tydeligere og hvor trådene i livsveven har kommet klarere fram. Hele Norge har markert at det er hundre år siden min familie og landets historie ble knyttet sammen. Vi har synliggjort historiske bånd til flere av landene som står oss nær. Og sammen har vi fornyet bevisstheten om vår identitet og kulturelle arv, sa kong Harald blant annet.

– Raushet og varme

Kong Harald avsluttet sin nyttårstale med å sitere forfatteren Jens Bjørneboe som sier: «Disse som gir, eier mer enn de har».

– Mange har opplevd nettopp det, at man blir rikere av å gi, og at det er en større glede å stille opp for hverandre enn kun å tenke på seg selv.

Det er mitt ønske ved inngangen til et nytt år at rausheten og varmen må prege oss, både som nasjon og som enkeltmennesker. Det vil også være den beste gave vi kan gi til våre etterfølgere, sa kongen før han avsluttet med å ønske det norske folk et godt nytt år.