JON TUFTO ODDLEIV APNESETH (foto)

jon.tufto@bergens-tidende.no

Etter først å ha tapt i herredsretten, ble to familier i Mosvik i Nord-Trøndelag i april frikjent av Frostating lagmannsrett for å ha holdt barna sine borte fra skolen.

Polonese opprørte De to familiene er konservativt kristne og har nektet å sende barna til offentlig skole. Foreldrene tok barna ut da en av sønnene ble tvunget til å danse polonese under en julefest i 1995. Foreldrene har også nektet kommunen å velge tilsynslærere, som skal påse at barna får god nok undervisning. Familiene har egne kandidater som de mener er bedre skikket til jobben. Lagmannsretten gav foreldrene medhold i at de fritt kan bestemme hvilken lærer som skal drive tilsyn med undervisningen. I går var Høyesterett samlet i Oslo for å ta stilling til spørsmålet. Dom ventes i løpet av noen få uker.

Slåss i Bergen Alenemor Maria Evensen fra Fyllingsdalen er blant dem som venter spent på den nye dommen. Hun underviser selv sin 11 år gamle datter, og har i to års tid slåss mot Bergen kommune om retten til å få bestemme hvilken lærer som skal ha tilsyn med undervisningen. Bergen kommune nekter å godta Evensens valg, lektor Marta Straume, en av de første pedagogene som drev med hjemmeundervisning i Norge, og blant de fremste ekspertene på området. -— Vi mener kommunen har rett til å oppnevne en av sine egne ansatte til å gjøre jobben. Det er bedre ressursbruk for oss. Evensen har nektet å godta de lærerne vi har foreslått. Hvis Høyesterett bestemmer at foreldrene selv kan velge, vil vi selvsagt bøye oss for det, sier juridisk konsulent Ørnulf Samdal i Bergen kommune, som understrker at han er blitt løst fra taushetsplikten av Evensen selv.

Ingen makt Papirene har haglet fram og tilbake mellom Evensen og Bergen kommune, men kommunen har ikke satt makt bak kravene. I mellomtiden har Evensen brukt den læreren hun ønsket. -- Vi mangler sanksjonsmidler i slike saker, sier jurist Samdal.

fakta/hjemme- undervisning * Vi har ikke skoleplikt i Norge, men undervisningsplikt. Det betyr at foreldrene selv kan undervise sine barn, innenfor nærmere bestemte regler. * Kommunene har plikt til å føre tilsyn med hjemmeundervisningen. Vanligvis skjer det ved at en kommunalt oppnevnt lærer besøker familien én eller to ganger i året og kontrollerer at barna kan pensum. * Striden i Høyesterett står om foreldrene selv kan velge hvilken lærer som skal komme hjem til dem og føre tilsyn. * Om lag 400 norske barn får hjemmeundervisning. Det er åtte ganger så mange som i 1996. Økningen henger sammen med at mange foreldre synes ungene begynner for tidlig på skolen etter seksårsreformen.