Mens Barnekonvensjonen har som utgangspunkt at barn ikke skal sone sammen med voksne med mindre det er til beste for barna, har Norge et system som gjør at barn alltid sitter sammen med voksne. A-magasinet skriver i dag om en mentalt syk 16-åring som ble sittende innelåst uten medisiner, uten besøk og svært langt hjemmefra.

— Jeg er ikke i tvil om at behandlingen gutten ble utsatt for, er tortur. Flere norske barnefanger opplever tortur, sier advokat Mette Y. Larsen til Aftenposten.

Hun er en av to advokater fra Advokatforeningens Menneskerettsutvalg som besøkte 16-åringen da han satt i varetekt.

Må klare seg selv

16-åringen er ikke noe enkeltstående tilfelle. I norske fengsler behandles barn som om de var voksne. De kan bli isolert inntil 23 timer i døgnet. De settes i fengsel langt hjemmefra. De må klare seg uten medisinene de trenger. De skjermes ikke mot voksne lovbrytere, og noen bor på celle sammen med eldre og erfarne kriminelle. Voksne medfanger tilbyr dem narkotiske stoffer, og røyker hasj på cellen sammen med de umyndige fangene.

Dette er bare noen av funnene Menneskerettsutvalget i Den Norske Advokatforening har gjort ved å intervjue barn i norske fengsler.

Regelbrudd

Ingen av de syv barna Advokatforeningen har intervjuet, er blitt skjermet fra voksne kriminelle. Ingen av dem er blitt tilbudt den oppfølgingen de har krav på etter loven.

— Ingen politikere kjenner disse historiene, eller vet hvor mange barn som sitter i fengsel. Men nå skal det opp i dagen, sier Mette Y. Larsen.

— Det er snakk om grove brudd. Bruddene på FNs barnekonvensjon er systematiske, og i en del tilfeller er norske myndigheter på grensen til å bryte torturforbudet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), sier Christopher Hansteen. Til daglig er han advokat i LO.

— Justisministeren sa allerede i 2005 at barn ikke skal sitte i fengsel, og gjentok det i april i år. Tror dere ikke han vil makte å holde løftet?

— Det er ganske langt frem. En ting er politiske programerklæringer, noe annet er om han har institusjonelt grunnlag for å endre det i praksis, sier Hansteen.

Gir nye løfter

Justisminister Knut Storberget sier soningsforholdene til barn i fengsel er mer nyansert enn det Advokatforeningen presenterer.

— Jeg er ikke kjent med at norske fengsler ikke skal ha et tilbud til barn, sier Storberget til Aftenposten.

Han sier videre at kritikken fra Advokatforeningen inneholder viktige nyanser. Et eksempel på det er punktet i barnekonvensjonen som sier at fengslede barn skal holdes adskilt fra voksne, med mindre det motsatte blir regnet for å være til det beste for barnet.

Storberget sier det kravet vil resultere i tilnærmet fullstendig isolasjon for barna, fordi det er så få barn som soner i fengsel til enhver tid.

— Mener du at det er greit at barn sitter i fengsel sammen med voksne?

— Nei, men heldigvis går tallene ned.

— Du har i tre år sagt at barn skal ut av fengslene. Hvorfor sitter det fortsatt mellom to til ti barn i fengsel til enhver tid?

— Dette er ikke noe lite lerret å bleke. Vi har sagt at innen denne stortingsperioden er over, skal vi ikke ha barn i norske fengsler. Jeg har stor tro på at vi skal nå nullvisjonen innen 2009 er omme, sier justisministeren.

Aftenposten/Bergens Tidende