Under en morgensamling i Dravhaug barnehage i Sola kommune, fikk flere barn smake på blodet til en av de ansatte, skriver Stavanger Aftenblad.

Blod på reagensrør

— Barna var samlet i en gruppe på 12 barn. De var i alderen fra 3 til 6 år. Som barn flest var de interessert i blod og hva blod var. Den ansatte hadde derfor tatt med seg et reagensrør med blod som hun viste barna. Dette blodet var hennes eget. Det skal ha blitt tappet hos legen, der hun hadde bedt om en blodprøve for å vise til ungene i barnehagen.

— Noen av ungene spurte om det gikk an å smake på blodet, og det svarte hun ja til, sier styreleder Inger Lise Andersen i barnehagen.

Den ansatte har bekreftet saken

— Hadde den ansatte klarert dette med dere på forhånd?

— Nei. Vi ante ikke noe før ett av barna fortalte en av de andre ansatte om blodet. Vi er rystet og veldig lei oss.

— Har den ansatte bekreftet at hun gjorde det?

— Ja, det har hun. Og hun beklager det og er meget lei seg for at hun gjorde det.

Minst ett barn har smakt blodet

— Hvor mange barn kan ha smakt på blodet hennes?

— Hun har bekreftet at iallfall ett barn har gjort det, men hun har ikke klart å gjengi eller erindre om andre også har gjort det.

— Har denne ansatte, som altså er ei norsk dame, vært ansatt lenge hos dere?

— Ja, men jeg vil ikke gå nærmere inn på hennes personalia.

Innkalte foreldrene

— Når ble du informert om det som hadde skjedd?

— Jeg ble informert tirsdag kveld av en av de ansatte som hadde hørt om dette. Onsdag morgen innkalte jeg vedkommende ansatt til et møte i barnehagen. Og da hun bekreftet det, tok jeg kontakt med mine sjefer i kommunen for å få råd i den videre behandling av saken.

Smittevernoverlegen i Sola kommune ble varslet, og blodet er nå til analyse. Barnehageledelsen i kommunen er også varslet. Vi har også varslet de 12 foreldrene til barna som deltok på morgensamlinga.

— Hvordan har foreldrene reagert?

— De er selvsagt fortvilte og redde, men de er veldig glad for at vi så raskt trakk inn smittevernoverlegen og barnehageledelsen i kommunen og at vedkommende ansatt ikke lenger jobbet i barnehagen.

Smittevernoverlegen bekrefter

Smittevernoverlegen i Sola kommune, Janne Dahle-Melhus bekrefter at hun har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet i denne saken.

— Vi handler nå etter de gjeldende retningslinjer når noen kan ha vært utsatt for smitte.

— Har du hørt om lignende saker tidligere?

— Nei, det har verken jeg eller Folkehelseinstituttet, svarer hun.

Uakseptabel handling

— Det som har skjedd i Dravhaug barnehage, er en uakseptabel hendelse som verken barn eller foreldre skulle ha vært utsatt for, sier kommunalsjef for oppvekst og kultur i Sola kommune, Rune Moen.

— Det er nå viktig å følge både foreldre, barn og de ansatte i barnehagen opp, samt den tidligere ansatte som ble sagt opp etter råd fra oss. Heldigvis har smittevernoverlegen sagt at det er lav risiko for at barna kan ha blitt smittet, tilføyer han.