Barn skal vennes til å spise mer fisk og sjømat fra de går i barnehagen. Onsdag lanserte fiskeriministeren prosjektet Fiskesprell som retter seg både mot barnehager og ungdomsskoler.

— Barn spiser halvparten av måltidene sine i barnehagen. Derfor er det så viktig at de også venner seg til å spise fisk der, sa fiskeriminister Helga Pedersen da hun introduserte opplegget i Slettebakken menighets barnehage i Bergen.

Kjøpte fisk

Stemningen var høy i barnehagen da fiskeriministeren med sitt følge kom for å innta et bedre fiskemåltid sammen med barna. Tre av ungene hadde allerede møtt henne på Fisketorget for å være med og kjøpe inn fisk til måltidet.

På torget ville barna kjøpe både torsk, laks og steinbit. Fiskehandler Arnfinn Djukastein hadde ikke steinbit, men han skar opp en stor torsk til dem og forsikret at den hadde vært levende for to timer siden. En laksefilet og et stort torskehode fikk barna også med seg før de sammen med fiskeriministeren dro til barnehagen der de tilberedte og spiste fiskeburgere og Havets skattkiste.

Barna fikk selv forberede skattekisten, som består av grønnsaker og biter av flere fiskeslag.

Liker fisk

-Hvis barna venner seg til å spise fisk, så liker de det. Det er ikke slik at barn er født til å like sjokolade. Hvis de lærer å spise fisk i barnehagen, er det sannsynlig at de gjør det også som voksne, sier fiskeriministeren.

Prosjektet Fiskesprell skal bidra til at barn, ungdom og voksne skal spise mer fisk.

Fiskesprell er et ledd i å følge opp handlingsplanen for sunt kosthold her i landet, forklarte statssekretær Arvid Libak i Helsedepartementet som lanserte prosjektet sammen med sin statsråd onsdag.

– Det er viktig for helsen vår at vi spiser mer sunn mat. Det er viktig at vi begynner i barndommen, sa Libak før han inntok fiskemåltidet i Slettebakken barnehage.

Opplæring

Fiskesprell er utprøvd i tre fylker, og nå får alle fylkene tilbudet. Det tilbys opplæring av ansatte i barnehager og ungdomsskoler, det er laget materiell som skal informere både voksne og barn om fisk og sjømat og det ytes noe støtte til å kjøpe inn råvarer.

Hvert fylke skal invitere inntil 40 barnehager til å bli med i prosjektet, og inntil 800 ungdomsskoler vil få tilbud om å delta. Dermed vil flere titusen barn og ungdom lære mer om fisk.

– Fisk er en meget viktig del av kostholdet. På 1960-tallet spiste vi like mye fisk som kjøtt. Siden er inntaket av fisk halvert og mengden kjøtt doblet. Det burde kanskje vært omvendt, sier fiskeriminister Helga Pedersen som fortalte barnehagebarna at hun spiste fisk tre dager i uken som barn.

Hommedal .Marit/SCANPIX
Ungene forsikret både fiskeriministeren og kokken Fredrik Hald om at de både var vant vant med å spise fisk og at de liker det.
Hommedal .Marit/SCANPIX