Umyndige personer skal i prinsippet ikke kunne pådra seg gjeld. Likevel har inkassobyrået Lindorff registret en økning på 52 prosent av slike saker i første halvår av 2006 sammenlignet med samme periode i fjor. Dette skjer samtidig som antallet inkassosaker totalt går ned, skriver Aftenposten.

– Det er pussig og foruroligende at det er en så markant økning i denne aldersgruppen, sier kommunikasjonsdirektør Arve Paulsen i Lindorff.

Ifølge Paulsen er det ikke først og fremst typiske forbruksvarer som sender norsk ungdom ut i gjeld, men offentlige institusjoner. Ubetalte egenandeler ved medisinske poliklinikker og misligholdte biblioteklån er typiske eksempler, hevder han.

– Ingen under 18 år får for eksempel tegne mobilabonnement på egen hånd, sier Paulsen.

Justisdepartementet har nylig konkludert med at barn ikke kan settes i gjeld, men at de likevel står ansvarlige for å levere tilbake mottatte varer eller gi økonomisk erstatning. Rådgiver Kari Stenquist hos Barneombudet bekrefter at slike saker representerer et dilemma.

– Hvor går grensen mellom kravene ungdom blir stilt overfor når de egentlig ikke kan stifte gjeld, og kravene til at de tar sitt betalingsansvar alvorlig, spør Stenquist.