HILDE SKJESOL

KRISTINE HOLMELID

  • Stadig flere barnehager tar nå i bruk ulike programmer for å unngå og forebygge mobbing blant de minste. Ladegården barnehage er en av disse.
  • Vær oppmerksom på forandringer hos barnet og lytt til hva det sier om barnehagen. Det er mobbeforsker Elaine Munthes råd til foreldre.

I går kunne Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) for første gang presentere landsomfattende tall som viser omfanget av mobbing i barnehagene. Styrere i 775 private og offentlige barnehager har deltatt i en kvalitetsundersøkelse som et ledd i en treårig kvalitetssatsing på barnehagene, og resultatet levner ingen tvil: Også de aller minste kan mobbe.

— Mobbing handler ikke om tilfeldig erting og slåssing mellom barna. Mobbing er når ett eller flere barn plager og trakasserer et annet gjentatte ganger og over tid. Mobbing er når det oppstår et skjevt maktforhold mellom den som mobber og den som blir mobbet, sier Anita Sundnes, cand.polit. og forskningsassistent ved Nova.

Vanskelig å se

68 prosent av styrerne opplyser i undersøkelsen at mobbing har forekommet i deres barnehage. Syv prosent sier at mobbing har forekommet med jevne mellomrom. 75 prosent har dermed opplevd mobbing blant de minste. Sundnes tror tallene kan være enda høyere.

— Vi står muligens overfor en underrapportering snarere enn en overrapportering. Det å snakke om mobbing i barnehage er et relativt nytt fenomen, og kanskje er det slik at mobbing ikke inngår i begrepsapparatet i en barnehage. Mobbing kan også være vanskelig å registrere, påpeker Sundnes.

Hun la frem den landsomfattende undersøkelsen under en todagers barnehagekonferanse som ble avsluttet i Trondheim i går.

Tallene understøtter resultatene fra en annen barnehageundersøkelse som Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning har foretatt: Ett av fem barn i barnehage sier at de blir plaget en eller flere ganger i uken. Denne undersøkelsen er foretatt blant barn, ansatte og foreldre i fem sørtrønderske barnehager.

Høyere kompetanse

— En barnehage som er god er ikke nødvendigvis en barnehage som er fri for mobbing. Det som er viktig er at en barnehage tar mobbing på alvor og jobber for å motvirke mobbing i barnehagen, sier Sundnes. Hun har registrert at en god del av barnehagene har tatt i bruk ulike programmer for å oppdage og forebygge mobbing.

— Vi ser en klar tendens til at jo flere arbeidsmetoder en bruker for å forebygge mobbing, jo større tilbøyelighet er det for å si at det foregår mobbing i barnehagen. En mulig tolkning kan være at jo høyere kompetanse det er blant de ansatte i barnehagen, jo større sjanse er det for at styrer rapporterer om mobbing, sier Sundnes.

Makspris uheldig

Mobbetallene kommer frem i en større forskningsundersøkelse som omhandler kvalitet i barnehagene, og som ble foretatt våren 2002 og ved utgangen av 2003. Ett av målene har vært å undersøke barnehagenes satsing på kvalitetsarbeid, og forsker Lars Guldbrandsen ved Nova slår fast at lite har skjedd av kvalitetsutvikling i denne perioden. Han legger mye av skylden på maksprisreformen:

— Barnehagene har stort sett hatt fokus på økonomi alene. Maksprisreformen har skapt en usikkerhet i de enkelte barnehagene, og spesielt i de private. Dette har gått ut over satsingen på kvalitet i barnehage, slår Guldbrandsen fast.

MOT MOBBING: Barna i Ladegården barnehage lærer seg å sette ord på følelser og å være snille med andre. Fra venstre Eline Oen Lie, Sia Strømsnes og Benjamin K. Amoako mens pedagogisk leder Birthe Staaløy Blænes følger med til venstre. Med ryggen til, med plansjene) fagarbeider Astrid Andersen.<br/>Foto: KNUT EGIL WANG