Det viser en fersk kartlegging fra Vekststudien i Bergen, som nettavisen På Høyden omtaler i dag.

— Vi så en ganske klar sammenheng. Andelen barn med overvekt var redusert med 15 prosent for hvert søsken man bodde sammen med. Å utvikle overvekt er til dels bestemt av omgivelsene, og det å ha søsken ser ut til å være beskyttende med tanke på å unngå overvekt, sier overlege Pétur B. Júlíusson, stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, UiB.

Dette er første gang denne sammenhengen er blitt påvist i Norge, ifølge Júlíusson. Internasjonal forskning peker i samme retning.

> Når det er full fart og tingene er litt på halv åtte, så skjer det i hvert fall ikke at man truer i ungene mat. Kjersti Toppe, seksbarnsmor

— Hvorfor virker antall søsken inn på egen vekt?

— For å svare på det må man se på familiedynamikken, og det gjør ikke denne studien. Men en mulig forklaring kan være at barn som vokser opp med andre søsken er mer i aktivitet enn alenebarn. Det kan også skyldes mindre fokus på matinntak, sier Júlíusson.

Les hele den vitenskapelige artikkelen her.

Seksbarnsmor kjenner seg igjen

Seksbarnsmor og stortingsrepresentant for Senterpartiet i Hordaland, Kjersti Toppe, er overrasket over forskningen. Men kommer fort frem til at hun kjenner seg igjen.

— Når man har så mange barn er man kanskje ikke like påpasselige med at de må spise til hvert måltid, som man er når man bare har en eller to. Man stresser ikke med måltidene og tenker at om de blir sultne nok, så finner de seg jo mat. Når det er full fart og tingene er litt på halv åtte, så skjer det i hvert fall ikke at man truer i ungene mat, sier seksbarnsmoren.

Hun og ektemannen har seks barn fra fem til 17 år, to gutter og resten jenter. Ingen av dem er overvektige, og de yngste jentene beskriver hun som «lette som fjør».

— Ungene mine ble bare mindre og mindre, så derfor måtte jeg bare slutte å få, spøker Toppe.

I tillegg til mindre fokus på mat, tror hun også at barna holder hverandre i aktivitet. At verken hun eller mannen er noen tungvektere spiller nok også inn, tror Toppe.

Jenter tyngre i førskolealder

Júlíusson og de andre forskerne har målt høyde og vekt på over 6000 bergensbarn. Samlet sett viste studien at 14 prosent av barnegruppen var overvektige.

Barn i alderen 6 til 11 år, utgjorde den største gruppen av overvektige, hvor hele 17 prosent hadde for høy BMI. Grunnskolebarna var i snitt langt mer overvektige enn førskole- og ungdomsskolebarn. Men her var det kjønnsforskjeller.

— Jenter er mer overvektige i førskolealder, mens guttene er mer overvektige i ungdomsårene. Vi vet ikke forklaringen til dette, sier forskeren.

I tillegg til antall søsken, viser studien at foreldrenes utdanningsnivå påvirker barnas vekt.

— Hvis foreldrene har lang utdanning er det mindre risiko for å få overvektige barn. Hypotesen er at disse foreldrene tar riktigere valg rundt kosthold, og unngår passivitet.

Med to legeforeldre og fem søsken, bør barna til Toppe være godt rustet mot fedme.

Statistikken viste nemlig at barn av foreldre som ikke hadde fullført videregående skole hadde over 80 prosent større sjanse for overvekt enn barn av foreldre med universitetsutdannelse.

Tredobbelt så mange barn er fete

Siden 1970-tallet har antallet overvektige norske barn omtrent tredoblet seg.

Som medlem i helse— og omsorgskomiteen på Stortinget ser Toppe alvorlig på økningen. Overvektige barn blir ofte til overvektige voksne, som er disponert for en rekke sykdommer.

Les også: Norske barn blir fetere

— Dette er viktig å gjøre noe med, og man må begynne med barna, hvor vanene blir lagt, sier hun.

Hun etterlyser kraftfulle endringer i det norske avgiftssystemet.

— Her må man gjøre noe drastisk. I dag er det billigere med boller og brus enn knekkebrød og brokkoli. Har man lite penger frem til neste lønning, så kutter man gjerne i frukt og grønt, tror Toppe.

Pétur B. Júlíusson mener studien er viktig for å kunne sette inn tiltak mot overvekt hos barn.

— Studien kartlegge hvilke sosiale faktorer som har betydning for vekt hos barn. Dette er nyttig kunnskap for helsearbeidere og de som legger opp politikken. De som jobber på helsestasjon bør være oppmerksomme på at enebarn som har foreldre med lav utdanning, har større risiko for å utvikle overvekt.