Det fysiske aktivitetsnivået bør øke fra de nåværende anbefalinger på en time til halvannen time daglig moderat aktivitet for å forebygge risiko for hjerte— og karsykdom.

Det er konklusjonen i en ny og omfattende studie som ble publisert i det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet The Lancet fredag.

Vekker oppsikt

Forskerne har undersøkt sammenhengen mellom risiko for hjerte- og karsykdommer og fysisk aktivitet blant 1732 skolebarn i Danmark, Estland og Portugal. Studien har målt fysisk aktivitet og opphopning av risikofaktorer hos barn på ni og 15 år. Arbeidet er ledet av professor Lars Bo Andersen ved Norges idrettshøgskole.

Ifølge forskning.no vekker funnene i undersøkelsen internasjonal oppsikt, fordi den går inn for å endre de internasjonale retningslinjene for hvor mye daglig fysisk aktivitet barn bør ha.

Ikke tilstrekkelig

Andersen og medforfatterne er helt klare på at én times moderat fysisk aktivitet om dagen ikke holder.

— Dagens retningslinjer for fysisk aktivitet er ikke tilstrekkelig for å forebygge risiko for hjerte - og karsykdommer blant unge, sier Andersen til forskning.no.

I undersøkelsen fant forskerne at de 20 prosent minst aktive barna hadde tre ganger så høy risiko for hjerte- og karproblemer som de 20 prosent mest aktive. De 60 prosent minst aktive hadde høyere risiko enn de mest aktive i alle analyser.

Lavest risikofaktor ble funnet blant niåringer og 15-åringer som var aktive i mer enn et minimum på én og en halv time daglig.

Bedre målinger

Utgangspunktet for tidligere forskning på området var barns egne tilbakemeldinger om hvor aktive de var i løpet av dagen. I Andersens undersøkelse er barna overvåket og aktivitetsnivået dokumentert i fire dager.

— Styrken med denne undersøkelsen er antallet barn som deltok og muligheten vi har hatt til å inkludere faktorer som blodtrykk, kolesterol/HDL og insulinresistens, sett i sammenheng med kondisjon og fysisk aktivitet målt med akselerometer, sier Lars Bo Andersen til forskning.no.