Nina Skråmestø Nesheim

En ny og omfattende studie skal øke kunnskapen om hvorfor noen får venner og andre ikke.

— Venner er de beste læremestrene et barn kan ha for å få sosial trening. Gjennom lek med venner lærer barn å styre sinne og stimulere vennlige handlinger, sier psykologiprofessor Anne Inger Helmen Borge ved Universitetet i Oslo. Hun leder for tiden en omfattende undersøkelse om barns første vennskap. Studien er et samarbeid mellom forskere ved Universitetet i Oslo, Sveits, Australia, England og Canada. Totalt 998 barn mellom 1 og 6 år er med i undersøkelsen.

Vennskapskompetanse

Dessverre er det ikke alle barn som har venner. Det ser imidlertid ikke ut å være så viktig hvor mange venner barnet har, det viktige er å ha minst en venn.

— En venn er ikke bare en barnet kjenner, eller leker ved siden av. Det må skilles mellom vennskap og popularitet, fordi man kan ha en venn uten å være populær, mens noen populære barn kan mene at de ikke har gode venner, sier Helmen Borge som for tiden analyserer innsamlet data som kan gi svar på hvorfor noen får lettere venner enn andre.

Vennskapskompetanse. Helt fra vi er barn bygger vi opp vennskapskompetanse. Når vi skifter jobb eller bosted, tar vi med oss erfaringer i å bygge opp nye vennskap.

Forståelse for andre

Barns evne til å forstå andre barns tanker varierer. Noen barn kan skjønne hvilken hensikt venner har for å gjøre det de gjør.

— En egenskap som har vist seg gunstig for å få venner er å ha forståelse for den andres perspektiv. De som ikke kan det, risikerer å bli holdt utenfor leken, sier Helmen Borge.

Barn kan øve seg på lek alene eller sammen med en voksen.

Ferdigheter som peker seg ut som viktige for å få venner:

  • Barn som viser en prososial atferd, det vil si er i stand til å trøste, dele og hjelpe har en større sjanse til å få venner enn andre.
  • Empati
  • Å kunne samarbeide
  • Vente på tur
  • Tåle at vennen har andre venner.Hittil har ingen gjennomført noen tilsvarende vennskapsundersøkelser på barn i barnehager.

Ifølge psykologiprofessoren varer et vennskap ofte på grunn av gjensidigheten.

Den tause lidelsen

— Du gir, og du får. Begge opplever denne gjensidigheten, og ofte oppstår vennskap fordi man har noe til felles, som interesser og personligheter.

I dag går mange i barnehage i nærheten av der de bor og har ofte flere venner å velge mellom allerede i skolealder.

— Ved hjelp av foreldre og nettverket rundt kan vennskapet forsterkes ved å ta jevnaldrende med på turer, invitere i bursdager og mer uformelle sammenkomster, sier Helmen Borge som er aktuell med bøkene «Resiliens - risiko og sunn utvikling» og «Resiliens og praksis» (kommer i 2007).

Taus lidelse. Stein Erik Ulvund, professor i pedagogikk og bokaktuell med boken «Forstå barnet ditt 8-12» kaller det å ikke ha venner for den tause lidelsen.

Synes det er flaut

— Å ha et ensomt barn er noe det såreste en mor og far kan oppleve. Mange barn klarer ikke å skaffe seg venner, de faller utenfor leken, blir ikke invitert i bursdager og har sjelden eller aldri med seg venner hjem, sier Ulvund.

Barn synes som regel det er flaut å være uten venner og forteller sjelden læreren eller foreldrene om problemet.

— Har du et ensomt barn, er det likevel store sjanser for at hun eller han vil prate om det hvis du spør direkte, men du må være forberedt på at det kan være vanskelig å snakke om. Ikke vær for påtrengende og unngå å spørre hele tiden om hvem de har lekt med på skolen, sier Ulvund som mener det kan være å strø salt i såret til et barn som har forsøkt å få noen å leke med uten hell.

FÆDRELANDSVENNEN/BERGENS TIDENDE