Forskerne ønsker nå å gå videre med flere undersøkelser.

– Det ble rapportert om flere misdannelser, men ut fra denne undersøkelsen kan vi ikke trekke noen klare konklusjoner. Vi synes imidlertid at det er såpass alvorlig at vi vil se nærmere på resultatene, sier professor Bjørn Hilt som står bak kvikksølvstudien fra St. Olavs hospital.

Undersøkelsene er gjennomført etter at NRK i 2005 rapporterte om at mange tannhelsesekretærer som er blitt utsatt for kvikksølvdamp, var blitt syke.

Hilt har søkt om penger for å se om det kan være en sammenheng mellom kvikksølveksponeringen mødrene er blitt utsatt for og overrapporteringen av misdannelser hos barna deres, skriver Aftenposten.

– Det kan være flere misdannelser blant barn av tannhelsepersonell på grunn av kvikksølveksponering, men det kan også være andre faktorer som spiller inn, sier professoren.

I en delrapport tidligere i år het det at tannhelsepersonell som er blitt eksponert for kvikksølv i arbeidet, kan ha fått senskader i form av blant annet konsentrasjons— og hukommelsesvansker.

– De nye resultatene svekker ikke konklusjonene vi kom med forrige gang, sier Hilt etter fremleggelsen av den endelige rapporten.

Så langt har ingen tannlegeassistenter har fått yrkesskadeerstatning i Norge.

Fagforbundet forbereder nå 200 erstatningssaker, mens Tannhelsesekretærenes Forbund har rundt 300 kvinner som vil søke om erstatning.