Ultralyd er ikke mye verdt når det gjelder å fastslå vekten på et foster. Det kommer frem i saken Andrew og Christen Joseph i går tapte for Norsk Pasientskadeerstatning.

Bare fem dager før fødselen anslo Haukeland-legen som foretok ultralyden barnets vekt til 3,8 kilo. Da gutten ble født viste det seg at han var over 4,7 kilo, en forskjell på 24 prosent. Dette er innenfor feilmarginen, mener fire sakkyndige som har uttalt seg i saken.

Det at barnet var så stort i forhold til den moren, som opprinnelig kommer fra Sri Lanka, førte til at barnet ble sittende fast under fødselen og måtte dras ut.

Legen dro da så hardt at barnet fikk en alvorlig skade på nervebunten til den ene armen. Trolig vil den nå fire og et halvt år gamle gutten forbli lam i den ene armen resten av livet.

Ifølge de sakkyndige ville skaden trolig vært unngått hvis barnet hadde blitt født ved keisersnitt.

Barnets foreldre mener sykehuset har forårsaket skaden, og søkte Norsk Pasientskadeerstatning om erstatning. Her fikk de avslag, og i går kom Bergen tingrett frem til samme konklusjon.

Tingretten mener behandlingen på Haukeland var «adekvat», og at risikoen var «akseptabel».

— Det er veldig vanskelig for foreldrene å forstå dette, sier parets advokat Erik Johan Mjelde.

I tillegg til at Haukeland Universitetssykehus ble frikjent, ble familien dømt til å betale staten ved Norsk pasientskadeerstatnings saksomkostninger på 126.590 kroner. I tillegg kommer egne advokatutgifter.

Ifølge Mjelde har de ennå ikke tatt stilling til om de vil anke dommen.