Tall fra Justisdepartementet og Utenriksdepartementet viser til sammen 28 barnebortføringssaker i fjor, skriver Stavanger Aftenblad.

USA og Danmark topper listen med fire saker hver. Deretter følger land som Sverige, Spania, Frankrike, Tyskland og Nederland. Disse landene er tilsluttet Haag-konvensjonen, noe som gjør det enklere å hente barna tilbake til Norge.

I hele fjor var det bare fire barnebortføringssaker til land utenfor Haag-konvensjonen. To av sakene gjelder barn bortført til Pakistan. Disse bortføringssakene er ressurskrevende og vanskelige å løse.

— Hvis barnet har dobbel nasjonalitet, er det svært lite vi kan gjøre på myndighetsnivå. Da vil myndighetene i vedkommende landet se bort fra det norske passet, sier underdirektør Inger Brusell i Utenriksdepartementet til Stavanger Aftenblad. (NTB)